Gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon in de zin van de gegevensbeschermingswetten, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is: SOMA Group B.V., Spekhofstraat 24, NL-6466 LZ Kerkrade.

Uw rechten als betrokkene

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en hun verwerking (artikel 15 AVG),
  • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens (artikel 16 AVG),
  • Verwijderen van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen (artikel 17 AVG),
  • Beperking van de gegevensverwerking als het ons nog niet is toegestaan ​​om uw gegevens te verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (artikel 18 AVG),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (artikel 21 AVG) en
  • Gegevensportabiliteit, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (artikel 20 AVG).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment met ingang voor de toekomst intrekken.

U kunt op elk moment contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit met een klacht, bijvoorbeeld B. aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de federale staat van uw woonplaats of aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verantwoordelijke instantie.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzameling van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

Type en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verzendt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
  • Ervoor zorgen dat onze website probleemloos kan worden gebruikt,
  • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, evenals
  • voor verdere administratieve doeleinden.

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u persoonlijk te trekken. Dit soort informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Rechtsgrond:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van de enquête. Voor de gegevens die worden gebruikt om de website ter beschikking te stellen, is dit meestal het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonlijke gegevens is wettelijk noch contractueel vereist. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn individuele services mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is er geen tegenstrijdigheid mogelijk.

Contactformulier

Type en doel van verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Daartoe is het noodzakelijk een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het opgeven van verdere gegevens is facultatief.

Rechtsgrond:

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG).

Door het contactformulier op te geven, willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt voor informatie over een aanbieding, worden de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (artikel 6, lid 1 lit. b AVG).

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen contractverwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat het verzoek is verwerkt, verwijderd.

Als er een contractuele relatie bestaat, zijn we onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens HGB en verwijderen we uw gegevens nadat deze perioden zijn verstreken.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek verstrekt.

Gebruik van hCaptcha

Om het contactformulier te beschermen tegen geautomatiseerde berichten, gebruiken we de hCaptcha-service van Intuition Machines, Inc. Deze service verzendt uw IP-adres naar hCaptcha. De service wordt aangeboden door Intuition Machines, Inc., 350 Alabama St, # 10, San Francisco, CA 94110, VS. U kunt het privacybeleid van hCaptcha vinden op https://www.hcaptcha.com/privacy .

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens verzending te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen door te voeren aan onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld wanneer introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

De gegevensbeschermingsverklaring is gemaakt met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe functionaris voor gegevensbescherming (versie #10-04-2019).